Christmas ko Upahar – A Short Film

ख्रीष्टमसको उपहार
Christmas ko Upahar – A Short Film
Produced by: Youth Circle
Script / Cinematography / Editing: Prashanta Shrestha
Directed by: Ujwal Rai / Prashanta Shrestha
Narration by: Ujwal Rai
Cast: Sanjip, Hemanta, Sabitri Pravash, Bhima, Romi & Pabitra
Like Facebook page: http://www.facebook.com/youthcircle.org

Facebook Comments